Fair Trade Internationellt

WFTO och Fairtrade international

Internationell gemensam definition på rättvis handel

I december 2001 antog de stora organisationerna för rättvis handel, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International, en gemensam definition av rättvis handel. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009). Deras gemensamma definition är:

Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel med stöd av konsumenter arbetar aktivt med att stödja producenter, att öka medvetenheten och kampanjarbete för förändringar i de regler och den praxis som reglerar den konventionella internationella handeln.

 
World Fair Trade Organization (WFTO)

WFTO är en global medlemsorganisation för aktörer som arbetar inom rättvishandelskedjan. Medlemmar inom WFTO inkluderar
producenter i Syd, grossister, importörer och återförsäljare. Medlemskap i WFTO innebär att hela organisationen förbinder sig att följa WFTO:s 10 principer för Fair Trade. Medlemmarna måste kontinuerligt rapportera hur de följer dessa och WFTO gör stickprover där efterlevnaden kontrolleras. WFTO har 360 medlemmar i 70 olika länder. Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlem i WFTO, där Fair Trade Shop i sin tur är medlemmar. För mer information se WFTO:s hemsida.

WFTO:s produktmärkning

På producenternas initiativ har det inom WFTO sedan 2007 arbetats med att utveckla en märkning för WFTO-medlemmarnas varor för att få tillgång till en ännu större marknad.

Under 2013 har WFTO:s garantisystem börjat användas och arbetet med den nya märkningen har bl. a. startats upp som en del i utvecklingen att inkludera allt fler underleverantörer. Ambitionen är att det nya garantisystemet ska vara helt genomförbart 2015

26 mars 2015 har 18 WFTO-medlemmar prövats och klarat de nya kontrollerna. Läs mer:

http://www.wfto.com/guaranteed-fair-trade-organisations

Läs mer om WFTO:s produktmärkning, ladda ner Fair Trade Återförsäljarnas broschyr här

 
Fairtrade International

Fairtrade International är den internationella paraplyorganisationen som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Organisationen består av nationella märkningsinitiativ där Fairtrade Sverige representerar Sverige.

Fairtrade International bildades 1997 och förenar 24 nationella Fairtrade-organisationer samt producentnätverk som representerar Fairtrade-certifierade producentorganisationer i Latinamerika, Afrika och Asien. I dagsläget finns drygt 1200 Fairtrade-certifierade producentorganisationer i totalt 74 länder (2014), omfattande med 7 miljoner odlare och anställda, inklusive deras familjer, som idag gynnas av Fairtrade-certifieringen.
Fairtrade International utvecklar Fairtrade-kriterierna samt fungerar som stöd för odlare och anställda med hjälp av ett trettiotal regionala representanter runt om i världen. Deras jobb består bland annat i att ha en tät kontakt med producentorganisationer inom en viss region; att erbjuda information, råd och utbildning samt att hjälpa odlarna att leva upp till internationella Fairtrade-kriterier och hitta nya marknader för sina produkter.