Engagera dig

Verksamheten i föreningen är indelad i olika arbetsgrupper. Den samordnande och styrande gruppen är styrelsen. Allt arbete i föreningen sker ideellt. Vid sidan om styrelsen finns följande arbetsgrupper:

Butiksvärdsgruppen
Står i butiken och sköter försäljning och kundkontakter. Alla butiksvärdar får en inskolningsperiod då man arbetar i butiken tillsammans med en erfaren butiksvärd. Vi eftersträvar att hela tiden kunna vara minst två butiksvärdar som jobbar i butiken. Man förväntas stå i butiken en gång varannan vecka, 3 timmar/pass.
Kontaktperson: Lillemor Eriksson, lileri.manda@hotmail.com

Påverkansgruppen
Arbetar med att sprida information om vår förening och om Fair Trade / rättvis handel.
Kontaktperson: Styrelsen, linkoping@fairtradeshop.se

Inköpsgruppen / butiksgruppen
Köper in varor och presenterar dem i butiken. Skyltar, städar och prissätter varor. Tar även emot förfrågningar på större beställningar och kan ge förslag på exempelvis företagspaket.
Kontaktperson: Lana Lindkvist, lana.lindkvist47@gmail.com

Försäljningsgruppen
Har hand om försäljning utanför butiken på olika arrangemang så som marknader och temadagar.
Kontaktperson: Lillemor Eriksson, lileri.manda@hotmail.com

Informationsgruppen
Tar bland annat fram tryckmaterial, uppdaterar hemsidan och skickar ut nyhetsbrev.
Kontaktperson: Styrelsen, linkoping@fairtradeshop.se

Skicka ett mejl till respektive kontaktperson om du är intresserad av att engagera dig i en av grupperna eller har frågor inom de olika områdena!