Föreningen

Linköpings Förening för Rättvis Världshandel är en ideell förening som verkar för bättre arbetsförhållanden för producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Föreningen verkar för att öka deras andel av världshandeln genom att sälja Fair Trade producerade varor som är Fairtrade-märkta och/eller från WFTO-importörer. Föreningen arbetar även aktivt med att informera om Fair Trade (Rättvis Handel).