Historik

Linköpings förening för Rättvis Världshandel bildas och Världsbutiken i Linköping öppnas

Den 14 september 2000 bildades Linköpings förening för Rättvis Världshandel, en ideell förening med syfte att starta en Världsbutik i Linköping. En kort tid därefter öppnades Världsbutiken på Östgötagatan och invigdes officiellt lördagen den 25 november 2000 med ackompanjemang av afrikanska trummor och sång och kommunens kulturchef Gustaf Mankell som invigningstalare. Eva Bendz, en av initiativtagarna till bildandet av föreningen, var en av dem som arbetade hårdast för att marknadsföra butiken i olika sammanhang och snart var butiken känd bland många Linköpingsbor. Omsättningen ökade under de första tre åren från 0 till ca 300 000 kr. Butikslokalen på Östgötagatan började så småningom kännas för liten och sökandet efter en större lokal påbörjades.

Större butikslokal på Hospitalstorget

År 2005 flyttade så butiken till större lokal med en mera central plats i city på Hospitalstorget bredvid IM. Den 10 september 2005 invigdes den nya butiken och inbjudna talare var biskop Martin Lönnebo och författaren Staffan Roselius som båda talade varmt om rättvisans betydelse för en bättre värld. Återigen spelade gruppen Kwa Tchiwa afrikansk trumma så att det hördes över hela innerstan. Under de kommande åren utvecklades butikens professionalitet genom ett intensivt utvecklingsarbete som drevs av de många ideella krafter som var och är inblandade i driften av butiken.

Linköping blir en Fairtrade City

Den 9:e maj 2009 Fairtrade City-diplomerades Linköping. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion och innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informations-arbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Linköpings Fairtrade City är ett samarbete mellan Linköpings kommun och företrädare för näringsliv och organisationer i Linköping. Föreningen är representerade och arbetar aktivt i projektgruppen, sedan år 2013 i styrguppen, för Linköpings Fairtrade City.

Nyöppning på Storgatan 64

Med uppsagt hyresavtal hösten år 2010 påbörjades ett intensivt arbete med att leta efter ny lokal. Valet föll på Storgatan 64 och med nyöppningen den 26 februari 2011 fanns förhoppningar om att det nya läget, med många fler förbipasserande Linköpingsbor, skulle innebära en ökad kundtillströmning samt fler engagerade i driften av butiken.

Butiken byter namn till Fair Trade Shop

I samband med lanseringen av Fair Trade Shop den 10 mars inleddes en ny epok för Fair Trade rörelsen i Sverige genom att Världsbutikerna i Laholm, Linköping, Norrköping, Uppsala och webbshopen Green & Grejerna tillsammans satsade för att ännu fler ska få upp ögonen för Fair Trade. Samarbetet innebär att butikerna marknadsför sig utåt med en gemensam hemsida, säljer presentkort som kan användas i alla Fair Trade Shop och namn- och logotypbyte. Många känner till vad Fairtrade (tidigare Rättvismärkt) står för, medan begreppen Rättvis Handel och Världsbutiken är ganska okända för allmänheten. Med ’Fair Trade’ i namnet blir det ännu tydligare att vi säljer Fair Trade varor. Syftet är att kommunicera och på ett bättre sätt och visa vad vi står för.

Informationsarbetet en viktig del

Förutom försäljningen av Fair Trade-produkter i butiken är informationsarbetet en viktig del i föreningen. Under åren som gått har därför olika typer av studiecirklar, diskussionskvällar och träffar hållits både lokalt och nationellt med teman som till exempel affärsutveckling och chokladprovning. Föreningen/butiken har under åren också deltagit i föreläsningar, försäljning av varor och kaffeservering med mera, som arrangerats av andra organisationer.

Välkommen!

Vill du vara en del av vårt fortsatta arbete med att skapa engagemang kring Fair Trade? Hör gärna av dig!