Styrelsen

Styrelsen valdes på årsmötet och ansvarar för föreningens och butikens verksamhet under året.

Styrelsen 2018

Namn Funktion Tel E-mail
Rolf Sundblad Ordförande,
firmatecknare,
kontaktperson FTÅ,
admin bokningssystemet,
ekonomigruppen,
marknadsföringsgruppen
013 636 48 r.sundblad@telia.com
Tatiana Jouldybina Kassör,
ekonomigruppen
070 637 55 53 t.jouldybina@telia.com
Sofia Eleftheriadis Vice ordförande,
sammankallande inköpsgruppen,
marknadsföringsgruppen
073 729 44 88 sofia_ele@hotmail.com
Monika Studer Sekreterare,
redovisning dagskassor,
ekonomigruppen,
firmatecknare
070 734 48 68 monika.studer.2@gmail.com
Lauma Treija Ledamot,
marknadsföringsgruppen,
administratör Sociala medier
076 082 86 28 laumatreija@hotmail.com
Maja Eriksson Ledamot,
butiksvärd
073 036 82 74 maja.eriksson@gmail.com
Jennie Björkroth Ledamot,
butiksvärd
076 844 46 71 jennie.bjorkroth@gmail.com
Lillemor Eriksson Suppleant,
butiksvärd
013 15 61 76 lileri.manda@hotmail.com
Siv Andersson Suppleant,
butiksvärd
013 15 21 36 sivanko45@gmail.com

Inköpsansvariga

Namn Inköp från Tel E-mail
Sofia Eleftheriadis the House of Fair Trade,
Baby Nord,
La Maison Afrique
073 729 44 88 sofia_ele@hotmail.com
Marina Jansson North & South,
Sackeus,
Hammershus Fair Trade,
även butikens kontakt mot FTC
070 664 96 17 marinaj21@yahoo.se
Anders Svensson Gepa,
Globo,
Fair Monkey,
Kínal kaffe
073 767 96 65 b.anderssvensson@gmail.com

Revisorer

Namn Funktion Tel E-mail
Aulis Hansson Revisor 013 10 04 12 aulis.hansson@bredband.net
Inger Johansson Medrevisor 070 287 45 88 p.a.musikmix@telia.com
Ingegerd Andersson Medrevisor 070 655 52 36 inason@telia.com