Styrelsen

Styrelsen valdes på årsmötet och ansvarar för föreningens och butikens verksamhet under året.

Styrelsen 2019

Namn Funktion Tel E-mail
Rolf Sundblad Ordförande,
firmatecknare,
kontaktperson FTÅ,
admin bokningssystemet,
ekonomigruppen,
013 636 48 rolf.sundblad55@gmail.com
Tatiana Jouldybina Kassör,
ekonomigruppen
070 637 55 53 t.jouldybina@icloud.com
Monika Studer Sekreterare,
redovisning dagskassor,
ekonomigruppen,
firmatecknare
070 734 48 68 monika.studer.2@gmail.com
Stina Drexler Ledamot,
Inköp
073 6128565 st.d@live.de
Lillemor Eriksson Ledamot
butiksvärd
013 15 61 76 lileri.manda@hotmail.com
AnLu Ohlin Ledamot
marknadsföring, sociala medier
013 15 21 36 sivanko45@gmail.com
Anders Svensson Ledamot                                                                               Inköpare 073 767 96 65 b.anderssvensson@gmail.com

Inköpsansvariga

Namn Inköp från Tel E-mail
Stina Drexler Gepa,

Globo,

Hammershus Fair Trade,

073 6128565 st.d@live.de
Anders Svensson North & South,

The House of Fairtrade

Fair Monkey,

Kínal kaffe

073 767 96 65 b.anderssvensson@gmail.com

Revisorer

Namn Funktion Tel E-mail
Aulis Hansson Revisor 013 10 04 12 aulis.hansson@bredband.net
Inger Johansson Medrevisor 070 287 45 88 p.a.musikmix@telia.com
Ingegerd Andersson Medrevisor 070 655 52 36 inason@telia.com