Oktoberkampanj: WomenCraft

Månadens producent i oktober i Organisationen Fair Trade Återförsäljarnas kalender är WomenCraft Social Enterprises. WomenCraft är ett kooperativ av skickliga kvinnliga hantverkare i östra Afrika, som designar och tillverkar vackra bruksföremål av naturfiber och färgstarka afrikanska tyger. WomenCraft startade 2007 som en genomförandepartner till FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och ett svar på kvinnors avsaknad av inkomstgenererande …

Oktoberkampanj: WomenCraft Läs mer »