Aj Quen (Guatemala)

Senaste version 2015-04-09

Då och nu

Aj Quen är en privat organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den grundades 1989 på initiativ av organiserade producentgrupper från olika delar av Guatemala. Aj Quen köper råmaterial och stöder producenterna genom marknadsföring av deras produkter, produkt­utveckling, teknik- och affärskunskap. Organisationen bygger upp en inhemsk marknad för handvävda produkter vid sidan om den internationella marknaden. Vävmetoden har använts i tusentals år av Mayaindianerna och tack vare Aj Quen kan metoden bevaras. ajquen
På indianspråket Kaqchiquel betyder Aj Quen ”väver tillsammans”.
Aj Quens huvudsakliga mål är:

– att sätta rättvisa priser på hantverkarnas produkter och samtidigt se till att produkterna håller hög standard och successivt förbättras.
– att förse producenterna med mikrolån så att de kan hitta andra sätt att få en inkomst när orderläget av hantverksprodukter är låg.
– att se till att producenterna får utbildning i rättskunskap, hur man kan få hjälp av regeringen samt familjeplanering.

Sociala Villkor

Av Aj Quens 800 medlemmar är 88 % kvinnor och majori­teten av hantverkarna har sitt ursprung från Mayaindian­erna. Många av kvinnorna är änkor och lever under svåra ekonom­iska förhållanden. Hantverkarna tillhör huvud­sakligen fyra etniska grupper: Kaqchiquel, Quekchi, Quiché och Tzutujil. De flesta bor i den västra delen av höglandet .
Under militärstyret i Guatemala före freden år 1996, då tiotusentals människor försvann så var den här delen av landet särskilt utsatt. År 2005 drabbades den västra delen av landet dessutom hårt av en jordbävning och många förlorade hus, ägodelar och grödor.
Ett socialt utvecklingsteam från Aj Quen arbetar i de områden där producenterna bor. Kurserna som producenterna kan delta i är bland annat samhällsorganisering, kost och hälsa, kvinnors rättigheter samt skrivkunskap.

Produkter & Handel

Aj Quen tillverkar olika produkter av handvävda tyger; bland annat stolar, worrydolls och jonglerbollar. 90 % av Aj Quens vinst kommer från exporten.ajqueetn2
Läs mer på Aj Quens hemsida >>