Aktuellt

Margareta avtackas av bertil efter lång och trogen tjänst som butikschef på Globalen.

Vid årsmötet den 13 februari fattade föreningen beslut att fortsätta driva Globalen. Sedan dess har mycket hänt. En ny styrelse har konstituerat sig, med Bertil Högberg som ordförande. Olika ansvarsområden har fördelats och det råder en försiktig optimism inför framtiden.

Vid sitt sammanträde den 25 februari beslutade styrelsen anställa Paulina Pettersson som ny butikschef. Under en övergångsperiod har avgående butikschef Margareta Åkerström funnits med för överlämning. Torsdagen den 14 mars var sista dagen för detta och från och med fredag den 15 mars är det Paulina som leder arbetet i butiken. Detta gör hon med butiksassisten Lisa White vid sin sida och även med en grupp butiksvärdar. Det finns även här ett spirande hopp, då en inte oansenlig grupp volontärer samlades till volontärsträff i butiken onsdagen den 13 mars.

Fortfarande finns det behov av goda krafter i olika sammanhang. Ett sådant exempel är arbetet med lördagsfikan, som fortsätter även 2019. Närmaste lördagar blir 30 mars och 27 april. Mer information kommer men det går bra att höra av sig till butiken, om intresse finns att vara med på något sätt.

Vi ser fram emot en god vår för föreningen Världsbutiken Globalen, vår butik och vårt gemensamma engagemang i arbetet för en mer rättvis värld.