Om Globalens framtid

Senaste version 2020-09-30

Fair Trade Shop Globalen drivs av föreningen Världsbutiken Globalen som firade sitt 35-årsjubileum 2019. De senaste 26 åren har vi hyrt en butikslokal på Sysslomansgatan 2 i Kyrkans Hus.

Butikens framtid har diskuterats på ett antal medlemsmöten men årsmötet i februari beslöt trots allt att driva butiken vidare.

Vi måste dock flytta från den lokalen vid årsskiftet 2020-21 och letar just nu efter nya lokaler centralt i Uppsala. Det är en utmaning att hitta och kunna finansiera en ny lokal i centrum.

Under november kommer vi att genomföra en insamlingskampanj på Kickstarter.com

Det är höga kostnader förenade med en flytt i form av inredning, belysning, skyltar med mera. Målet är att samla in 150 000 kr. Bidragsgivare kommer att få olika förmåner.