Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för förening Världsbutiken Globalen 2018

Föreningens arbete kan grovt delas in i tre huvudområden. Som namnet antyder är det primära syftet att driva Fair Trade Shop Globalen. Kopplat till detta vill föreningen för det andra delta i opinionsbildning kring rättvis handel och på andra sätt kommunicera externt. För att detta ska fungera behövs för det tredje inre kommunikation, en fungerande organisation och utbildning. Verksamhetsplanen är strukturerad i dessa tre delar.

Försäljning

Under verksamhetsåret 2017 har föreningens ekonomi försämrats något. Det beror framför allt på nedskrivning av aktieinnehavet i The House of Fair Trade. Hade inte en stöld ägt rum i butiken under året, hade vi sett ett överskott på 10 000 kr. Under årets fem sista månader gick försäljningen upp jämfört med år 2016. Månatliga lördagsfikan, tre arbetsplatslådor och en god julhandel bidrog bland annat till detta. Det finns alltså en positiv trend att bygga vidare på under verksamhetsåret 2018. Vi vill göra det under devisen:

Många bäckar – stora och små

–          Vi fortsätter arbetet inför och under särskilt utvalda aktiviteter. Alla hjärtans dag (14 februari), Internationella kvinnodagen (8 mars), Påskhelgen (29 mars-2 april), World Fairtrade Challenge (7-9 maj), World Fair Trade Day (12 maj) Kulturnatten (8 september), Fairtrades höstkampanj (29 oktober-11 november), första adventshelgen (1-2 december) och julhelgen (24-26 december).

Ansvarig:           Butikschefen och eventansvarig.

Tidsplan:           Se varje aktivitet för sig.

–          Vi fortsätter satsningen med lördagsfika en gång i månaden med anknytning till lönehelger, med undantag av sommarmånaderna och december. Novembers lördagsfika skjuts fram till lördag första adventshelgen. (27/1, 24/2, 24/3, 28/4, 26/5, 25/8, 29/9, 27/10, 1/12).

Ansvarig:           Eventansvarig.

Tidsplan:           Se varje aktivitet för sig.

–          En särskild satsning görs kring försäljning av företagsjulklappar.

Ansvarig:     Butikschefen, eventansvarig, sociala-medier-ansvarig och volontäransvarig.

Tidplan:       Riktad marknadsföring äger rum veckorna 38-39 med påminnelse veckorna 44-45. Det finns också en beredskap för packning av dessa veckorna 48-50).

Mål:             Att fakturera 500 företagsjulklappar.

Arbetet med arbetsplatslådor fortsätter.

Ansvarig:     Enskilda styrelseledamöter och medlemmar tar ansvar som ombud för en arbetsplatslåda.

Tidsplan:     Varje ansvarig fyller på sin låda efter behov.

Mål:             Att under året ha 5 arbetsplatslådor igång, med en sammanlagd försäljning på 50 000 kronor.

Extern kommunikation och opinionsbildning

–          Vi deltar aktivt i opinionsbildningen för att sprida kunskap och engagemang kring rättvis handel

Ansvarig:           Styrelsen.

Tidsplan:           Löpande.

–          En person som är ansvarig för hemsidan rekryteras under året. Det kan med fördel vara någon utanför styrelsen.

Ansvarig:           Styrelsen.

Tidsplan:           1/4 2018.

–          Hemsidan uppdateras löpande.

Ansvarig:           Hemsidesansvarig.

Tidsplan:           Pågående hela året.

–          Facebook-kontot uppdateras minst en gång per vecka.

Ansvarig:           Sociala medier-ansvarig.

Tidsplan:           Löpande.

–          Föreningen medverkar vid och/eller skapar aktiviteter i samband med Schysst jul (15 dec)

Ansvarig:           Styrelsen.

Tidsplan:           Tillämpliga datum.

–          Producenter, deras villkor och varor, lyfts fortlöpande fram på ett tydligt sätt i butiken.

Ansvarig:           Butikschefen.

Tidsplan:           Löpande.

–          World Fairtrade Challenge (7-9 maj), World Fair Trade Day (12 maj) och Fairtrade höstkampanj (29 oktober – 11 november) uppmärksammas på lämpliga sätt, framför allt i sociala medier.

Ansvarig:           Sociala medier-ansvarig.

Tidsplan:           Inför och under de olika kampanjerna.

–          Vårt deltagande i styrgruppen för Uppsala Fair Trade City intensifieras. En representant från styrelsen eller utanför styrelsen utses.

Ansvarig:           Styrelsen.

Tidsplan:           Senast 1 april.

Intern kommunikation, organisation och utbildning

–          Inbjudan till tack- och uppmuntransfest för volontärer och anställda i januari skickas ut.

Ansvarig.           Styrelsen.

Tidsplan:           Senast 15 december.

–          Information för nya volontärer sker kontinuerligt.

Ansvarig:           Volontäransvarig och butiksanställda.

Tidsplan:           Löpande.

–          Informationsträffar om Fair Trade sker 1 gång per termin för volontärer och andra intresserade.

Ansvarig:           Volontäransvarig och butiksanställda.

Tidsplan:            Senast 31 maj och 31 oktober.

–          Vi fortsätter att arbeta aktivt med medlemsvård. Det sker framför allt genom att nyhetsbrevet sänds ut cirka 4 gånger per termin.

Ansvarig:           Nyhetsbrevsansvarig.

Tidsplan:     Tillämpliga datum, som beslutas löpande av styrelsen.

–          Volontärer söks aktivt till olika uppgifter. Vi prioriterar butiksvärdar. På sikt behöver butiken eventuellt kunna skötas utan anställd personal.

Ansvarig:           Styrelsen.

Tidsplan:           Löpande.

Mål:             Att öka antalet butiksvärdar, som själva öppnar och stänger butiken, med 25%.

–          De anställdas tjänstgöringsgrad och tjänstebeskrivningar ses över. En diskussion ska initieras kring hur rekrytering av ny butikschef ska ske.

Ansvarig:           Styrelsen.

Tidsplan:           Senast 1 september.